Giriş

SQL (Structured Query Language) bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemi (RDBMS) içinde yer alan verileri yönetmek için oluşturulmuş bir programlama dilidir.

MySQL, MS SQL Server, Oracle, Sybase ve Postgres gibi tüm modern ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri SQL'i standard veritabanı dili olarak kullanır.

1986 yılında ANSI (American National Standards Institute) tarafından ve 1987 yılında ISO (International Organization for Standards) standartları tanımlanan SQL'in zaman içinde eklenmiş özellikleriyle yeni standartlar belirlenmiştir.

İlişkisel veritabanı yönetim sistemi verileri tablolara depolayan bir sistemdir.

Veritabanı içinde tablo veya tabloları bulunduran veri deposudur.

Tablo ilişkisel veritabanı yönetim sisteminin temelini oluşturur. Tabloların her biri kendine has bir ada sahip olup sütun ve satırlardan oluşur. Sütunlar bir tablo için oluşturulan farklı türlerdeki veri alanlarını, satırlar ise bu veri alanlarını doldurulacak bilgileri gösterir.

SQL sunucu üzerinde SQL komutları kullanılarak temel olarak 4 farklı kavram ile işlem yapılır:

1. Veritabanları : Tabloları barındırmak için kullanılır.

2. Tablolar : Verileri depolamak için kullanılır.

3. Kullanıcılar : Veritabanı ve tablolara erişim yetkisi için tanımlanır.

4. Yetkiler : Kullanıcıların veritabanı ve tablolara erişim derecesini belirlemek için tanımlanır.

SQL kullanarak bir veritabanı oluşturma, silme, sorgulama, stored procedure ekleme, view oluşturma, tablo oluşturma, silme, kayıt ekleme, güncelleme, silme işlemleri yapabilir ve tüm bu işlemler için kullanıcılar ve yetki tanımlaması yapabilirsiniz.

SQL komutları için büyük ve küçük harf kullanmak arasında herhangi bir fark yoktur. Örneğin SELECT veya select şeklinde yazmak aynı işlemi gerçekleştirir.