libcurl

07 Şubat 2021

CodeBlocks IDE 17.12 (32 bit) üzerinde libcurl kurulumu

cURL bilgisayar yazılımı içindeki libcurl kütüphanesini ve curl komut satırı aracını kullanarak, çeşitli ağ protokolleri yoluyla veri aktarımı yapabiliriz.

Ücretsiz, taşınabilir ve istemci tarafında URL transferi için kullanılan bir kütüphane olan libcurl ile, bir çok işletim sisteminde veri transfer işlemleri gerçekleştirebiliriz.

C, C++, Java, PHP ve Python dahil olmak üzere 50'den fazla dil ile birlikte kullanılabilir.

Windows işletim sisteminde, CodeBlocks IDE 17.12 (32 bit) üzerinde libcurl kurulumu gerçekleştirmek için:

winapi

15 Ağustos 2020

BG Listview Grid

Windows API ile bir ListView kontrolü kullanarak içeriği değiştirilebilir, fare ve ok tuşları ile hücreleri arasında geçiş yapılabilen bir grid arayüz oluşturabiliriz.

winapi

25 Şubat 2020

Bir Kontrolün Çerçeve Rengini Değiştirme

Bir Windows API programında kullanılan herhangi bir kontrolün dış çerçeve rengini değiştirmek için, kontrol için subclassing işlemi uygulayarak bir fonksiyon tanımladıktan sonra, bu fonksiyon içinde WM_NCPAINT ve WM_NCCALCSIZE mesajlarına işlem yapabiliriz.

winapi

09 Temmuz 2019

Windows API ile Windows Exlorer Benzeri Bir Arayüz Oluşturma

Windows API ile bir adet Treeview ve bir adet Listview kontrolü kullanarak Windows Explorer benzeri bir arayüz oluşturabiliriz. Bu işlem için Windows Shell fonksiyonları bize yardımcı olacaktır.

winapi

08 Temmuz 2019

Windows API ile Splitter Kontrolü Oluşturma

Windows API ile kullanılmak üzere sistem tarafından önceden tanımlanmış bir Splitter kontrolü yoktur. Yeni bir Windows sınıfı tanımlayarak bir splitter kontrolü oluşturabiliriz.

Windows API ile bir Splitter kontrolü oluşturmak için CreateWindowEx() fonksiyonu ile 3 adet pencere oluşturulur. Her bir pencere için yeni bir sınıf tanımlandıktan sonra, her üç pencere için ortak bir fonksiyon atanır.

winapi

11 Haziran 2019

Windows API ile Richedit Kontrolü Oluşturma

Windows API ile bir Richedit kontrolü oluşturmak için CreateWindowEx() fonksiyonunun ikinci parametresinde MSFTEDIT_CLASS değerini kullanmamız gerekir. Richedit kontrolü için kullanılacak değerler richedit.h başlık dosyasında yer aldığından bu dosya programımıza dahil edilmelidir. Ayrıca, Msftedit.dll kütüphane dosyası programın başında yüklenmelidir.

winapi

10 Haziran 2019

Windows API ile Treeview Kontrolü Oluşturma

Windows API ile bir Treeview kontrolü oluşturmak için CreateWindowEx() fonksiyonunun ikinci parametresinde WC_TREEVIEW değerini kullanmamız gerekir. Bu ifadenin tanımı ve Treeview kontrolü için kullanılacak değerler commctrl.h başlık dosyasında yer aldığından bu dosya programımıza dahil edilmelidir.

winapi

29 Eylül 2018

Windows API ile Custom Tooltip Kontrolü Oluşturma

Windows API ile bir Tooltip kontrolü oluşturmak için CreateWindowEx() fonksiyonunun ikinci parametresinde TOOLTIPS_CLASS değerini kullanmamız gerekir. Aynı zamanda, bir Static kontrolü kullanarak kendimize özgü kullanışlı Tooltip kontrolleri oluşturabiliriz.