winapi

28 Eylül 2018

Windows API ile Tooltip Kontrolü Oluşturma

Windows API ile bir Tooltip kontrolü oluşturmak için CreateWindowEx() fonksiyonunun ikinci parametresinde TOOLTIPS_CLASS değerini kullanmamız gerekir. Bu ifadenin tanımı da commctrl.h başlık dosyasında yer aldığından bu dosya programımıza dahil edilmelidir.

winapi

22 Eylül 2018

Windows API ile Tab Kontrolü Oluşturma

Windows API ile bir tab kontrolü oluşturmak için CreateWindowEx() fonksiyonunun ikinci parametresinde WC_TABCONTROL değerini kullanmamız gerekir. Bu ifadenin tanımı da commctrl.h başlık dosyasında yer aldığından bu dosya programımıza dahil edilmelidir.

winapi

14 Eylül 2018

Windows API ile Panel Oluşturma

Windows API ile kullanılmak üzere sistem tarafından önceden tanımlanmış bir panel kontrolü yoktur. Statik kontrol kullanarak veya yeni bir Windows sınıfı tanımlayarak bir panel kontrolü oluşturabiliriz.

winapi

22 Ağustos 2018

WinAPI'de İcon, Bitmap, Owner drawn, Subclass, Custom draw ve WM_CTLCOLORBTN yöntemleri ile buton oluşturma

WinAPI tabanlı programlarda bir çok yöntemle oluşturduğumuz butonlar kullanabiliriz. Icon, bitmap, owner drawn, subclass, custom draw ve WM_CTLCOLORBTN yöntemleri ile buton oluşturabiliriz.

winapi

11 Haziran 2018

Windows API'de yazıcı işlemlerini gerçekleştirme

Windows API'de yazıcı işlemlerini gerçekleştirmek için Print Spooler API ve GDI Print API fonksiyonlarını kullanabiliriz.

winapi

06 Haziran 2018

Windows API'de ComboBox kontrolünün seçili değerini değiştirme

Windows API'de Windows API'de CBS_DROPDOWNLIST parametresi ile oluşturulan ComboBox kontrolünün seçili değerini değiştirmek için Windows tarafından sağlanan tek bir fonksiyon ya da makro bulunmamaktadır.

winapi

05 Haziran 2018

Windows API'de ListView kontrolüne çalışma zamanında eklediğimiz satırı seçme ve ekranda gösterme

Windows API'de ListView kontrolüne çalışma zamanında eklediğimiz satırı seçme ve ekranda göstermek için ListView_SetItemState() ve ListView_EnsureVisible() fonksiyonlarını kullanabiliriz.

winapi

01 Haziran 2018

Windows API'de bir kontrolün fare resmini değiştirme

Windows API'de bir kontrol üzerine geldiğimizde fare resmini değiştirmek için WM_SETCURSOR mesajını kullanabiliriz.