Mysql veri tabanına kayıtlı web sayfa içeriklerine yol tanımlaması ekleme

Yazar: Admin

Kategori: Yazılım

Bir veritabanına kaydedilen web sayfa içeriklerindeki belirli dosyalara ait yol tanımlamalarını, proje web sayfalarında kullanabilmek için, veriyi veritabanından okuttuktan sonra, str_replace() fonksiyonu ile verideki yol tanımlarının başına proje ana dizinini ekleyebiliriz.

Aşağıdaki örnekte, public/images/ dizisi içinde bulunan image1.png adlı bir resim dosyası tanımlanarak oluşturulan bir sayfa içeriği okunduktan sonra ROOT değeri tüm image yol tanımlamalarının başına eklendikten sonra işlem yapılmaktadır.


$rDir = '/mysite/'; // Yerel sunucuda proje dizin adı
define('ROOT', ($_SERVER['SERVER_NAME']==='localhost') ? $rDir : '/'); // Yerel sunucu ise ROOT değeri '/mysite/' değilse '/'

$icerik = 'public/images/image1.png'; // İçerik okuma işlemi 

$icerik = str_replace('src="public/images', 'src="' . ROOT . 'public/images/image1.png', $icerik);

echo $icerik;