Kayıt silme işlemlerinden sonra, tablo kayıt düzenleme ve AUTO_INCREMENT değerini ayarlama

Yazar: Admin

Kategori: Yazılım

Bir tabloda yapılan kayıt silme işlemlerinden sonra, arada oluşan boşlukları aradan kaldırmak ve düzenlemek amacıyla, AUTO_INCREMENT değeri içeren sütundaki değerleri 1'den itibaren yeniden sıralama ve AUTO_INCREMENT değerini en son satır değerinden bir sonraki değere ayarlama işlemlerini aşağıdaki komutları kullanarak gerçekleştirebiliriz:


SET @count = 0;
UPDATE table_name SET table_name.id = @count:= @count + 1;

ALTER TABLE table_name AUTO_INCREMENT = 1

ALTER TABLE table_name AUTO_INCREMENT = 1 komutu tablonun AUTO_INCREMENT değerini, 1 sayısına değil, otomatik artan değerleri içeren sütunda yer alan maksimum değerin bir fazlasına ayarlar.