BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > C Programlama > Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler

C dilinde farklı amaçlarla kullanılmak üzere tahsis edilmiş olan kelimelere anahtar kelimeler denir. Bu kelimeleri değişken, veri ve döngü tanımlamaları ve benzeri işlemlerde kullanabilirsiniz. ANSI standartlarına göre C'de kullanılmakta olan toplam 32 adet anahtar kelime vardır. Bu kelimeler değişken ve fonksiyon adı olarak kullanılamaz.

C anahtar kelimeleri
auto break case char const continue default
do double else enum extern float for
goto if int long register return short
signed sizeof static struct switch type void
volatile while union unsigned      

C derleyicilerinden bazıları yukarıdaki tabloya ek olarak bazı anahtar kelimeler daha kullanmaktadırlar. Bu kelimelerden en çok kullanılanlar aşağıda gösterilmektedir:

 asm     _cs     _ds     _es
 _ss     cdecl    far     huge
 interrupt  near     pascal

Ayrıca, C99 standartları ile birlikte aşağıdaki anahtar kelimeler de eklenmiştir.

 _Bool    _Complex   _Imaginary
 inline    restrict

C'de bütün anahtar kelimeler küçük harfle yazılmalıdır. Aksi takdirde derleyiciler tarafından tanınmazlar.