BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > C Programlama > C standart kütüphanesi

C standart kütüphanesi

C Standart Kütüphanesi hakkında

C standart kütüphanesi, ANSI C standardında belirtildiği gibi C programlama dili için standart kütüphanedir.

C standart kütüphanesi string kullanımı, matematiksel hesaplamalar, giriş/çıkış işlemleri, bellek yönetimi ve diğer bazı işletim sistemi hizmetleri gibi görevler için makrolar, veri türleri ve fonksiyonlar tanımlar.

C standart kütüphanesinde tanımlanan tüm fonksiyon, makro ve veri türlerinin her biri bir başlık dosyasında tanımlanmıştır. Bu başlık dosyaları programlara #include ön işlemci direktifi ile dahil edilerek, fonksiyon, makro ve veri türlerini kullanmamız sağlanır. Başlık dosyalarının diğer bir görevi de, standart kütüphane dosyalarının prototipini programa sağlamasıdır.

ANSI C standartlarına göre sınırlı sayıda temel fonksiyon için tanımlanan kütüphane dosyalarına "Standart C Kütüphanesi" adı verilir. Standart C kütüphanesine ek olarak derleyici ve IDE üreticileri kendi ürettikleri özel fonksiyonların bulunduğu kütüphaneler oluşturarak kullanıcıların hizmetine sunmaktadırlar.

Kütüphane fonksiyonlarının programlarda kullanılabilmesi için, fonksiyonlar hakkındaki başlık bilgileri, C derleyicisinin bir alt dizininde (genelde include adlı) bulunan ve uzantısı .H olan dosyalara yerleştirilmiştir. Bu dosyalara "Başlık Dosyaları" adı verilir.

Günümüzde kullanılmakta olan C derleyicileri ve IDE'leri hazırlanırken, ANSI C standartlarına göre tanımlanmış olan bazı temel fonksiyonlar ile çok sık kullanılabileceği tahmin edilen ve günün ihtiyaçlarına göre miktarı değişebilen, IDE üreticileri tarafından hazırlanan fonksiyonları "Kütüphane Dosyaları" adı verilen ve .LIB uzantılı dosyalara yerleştirilir. Bu dosyalar derleyicinin belirli bir alt dizinine (genelde lib adlı) yerleştirilir. Kütüphane dosyaları içinde yer alan fonksiyonlara "Kütüphane Fonksiyonları" adı verilir.

C Standart Kütüphanesi başlık dosyaları

Dosya adı Açıklama C Standardı
<assert.h> Bir programın hata ayıklama sürümlerinde mantıksal hataların ve diğer hata türlerinin algılanmasına yardımcı olmak için kullanılan assert makrosunu içerir. C89
<complex.h> Karmaşık sayılarla ilgili fonksiyonlar içerir. C99
<ctype.h> Karakterleri türlerine göre sınıflandırmak veya büyük ve küçük harflere çevirmek için kullanılan fonksiyonlar içerir. C89
<errno.h> Kütüphane fonksiyonları tarafından bildirilen hata kodlarını kontrol etmek için kullanılan fonksiyonlar içerir. C89
<fenv.h> Float değerleri kontrol eden fonksiyonlar içerir. C99
<float.h> Float değerlerle ilgili makro sabitleri içerir. C89
<inttypes.h> Tam genişlikte integer değer veri türlerini tanımlar. C99
<iso646.h> Bazı standart token'ları tanımlamak için alternatif yöntem olarak birkaç makro tanımlar. NA1
<limits.h> Integer veri türleri için makro sabitleri tanımlar. C89
<locale.h> Yerelleştirme fonksiyonları içerir. C89
<math.h> Yaygın matematiksel fonksiyonlar içerir. C89
<setjmp.h> Yerel olmayan çıkışlar için kullanılan setjmp ve longjmp makroları içerir. C89
<signal.h> Sinyal işlem fonksiyonları içerir. C89
<stdalign.h> Nesnelerin hizalanmasını sorgulamak ve tanımlamak için. C11
<stdarg.h> Fonksiyonlara aktarılan değişkenlere erişim sağlama için C89
<stdatomic.h> Thread'ler arasında paylaşılan veri üzerinde atomik işlemler için. C11
<stdbool.h> Bool veri türü tanımlar. C99
<stddef.h> Bazı veri türleri ve makrolar tanımlar. C89
<stdint.h> Tam genişlikte integer veri türü tanımlar. C99
<stdio.h> Temel giriş ve çıkış fonksiyonlarını içerir. C89
<stdlib.h> Sayısal dönüşüm, rasgele sayı üretme, bellek ayırma ve proses kontrol fonksiyonları içerir. C89
<stdnoreturn.h> Değer geri döndürmeyen fonksiyonlar içerir. C11
<string.h> Karakter dizisi fonksiyonları içerir. C89
<tgmath.h> Tür tabanlı matematiksel fonksiyonlar içerir. C99
<threads.h> Birden fazla thread, muteks ve koşul değişkenlerini yöneten fonksiyonlar içerir. C11
<time.h> Tarih ve zaman işlemleri için fonksiyonlar içerir. C89
<uchar.h> Unicode karakterlerle işlem yapan veri türü ve fonksiyonlar içerir. C11
<wchar.h> Geniş karakter dizisi ile işlem yapan fonksiyonlar içerir. NA1
<wctype.h> Geniş karakterleri türlerine göre sınıflandırmak veya büyük ve küçük harfler arasında dönüştürmek için kullanılan fonksiyonlar içerir. NA1

C kütüphane fonksiyonları kaynak kodları telif hakkı bildirimleri

Public domain

Kamu malı (Public Domain), hiçbir münhasır fikri mülkiyet hakkının geçerli olmadığı tüm yaratıcı çalışmalardan oluşur. Bu hakların süresi dolmuş, kaybedilmiş, açıkça feragat edilmiş veya uygulanamaz durumda olabilir. Hiç kimse münhasır haklara sahip olmadığından, herkes bu eserleri izin almadan yasal olarak kullanabilir veya referans verebilir.

GNU C Library

Copyright (C) 1991-2024 Free Software Foundation, Inc.

This file is part of the GNU C Library.

The GNU C Library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

The GNU C Library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with the GNU C Library; if not, see http://www.gnu.org/licenses/.

University of California

Copyright (c) 1990, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.