Ana sayfa > Programlama > C Programlama > C standart kütüphanesi

C standart kütüphanesi

C standart kütüphanesi, ANSI C standardında belirtildiği gibi C programlama dili için standart kütüphanedir.

C standart kütüphanesi string kullanımı, matematiksel hesaplamalar, giriş/çıkış işlemleri, bellek yönetimi ve diğer bazı işletim sistemi hizmetleri gibi görevler için makrolar, veri türleri ve fonksiyonlar tanımlar.

C standart kütüphanesinde tanımlanan tüm fonksiyon, makro ve veri türlerinin her biri bir başlık dosyasında tanımlanmıştır. Bu başlık dosyaları programlara #include ön işlemci direktifi ile dahil edilerek, fonksiyon, makro ve veri türlerini kullanmamız sağlanır. Başlık dosyalarının diğer bir görevi de, standart kütüphane dosyalarının prototipini programa sağlamasıdır.

ANSI C standartlarına göre sınırlı sayıda temel fonksiyon için tanımlanan kütüphane dosyalarına "Standart C Kütüphanesi" adı verilir. Standart C kütüphanesine ek olarak derleyici ve IDE üreticileri kendi ürettikleri özel fonksiyonların bulunduğu kütüphaneler oluşturarak kullanıcıların hizmetine sunmaktadırlar.

Kütüphane fonksiyonlarının programlarda kullanılabilmesi için, fonksiyonlar hakkındaki başlık bilgileri, C derleyicisinin bir alt dizininde (genelde include adlı) bulunan ve uzantısı .H olan dosyalara yerleştirilmiştir. Bu dosyalara "Başlık Dosyaları" adı verilir.

Günümüzde kullanılmakta olan C derleyicileri ve IDE'leri hazırlanırken, ANSI C standartlarına göre tanımlanmış olan bazı temel fonksiyonlar ile çok sık kullanılabileceği tahmin edilen ve günün ihtiyaçlarına göre miktarı değişebilen, IDE üreticileri tarafından hazırlanan fonksiyonları "Kütüphane Dosyaları" adı verilen ve .LIB uzantılı dosyalara yerleştirilir. Bu dosyalar derleyicinin belirli bir alt dizinine (genelde lib adlı) yerleştirilir. Kütüphane dosyaları içinde yer alan fonksiyonlara "Kütüphane Fonksiyonları" adı verilir.

C Standart Kütüphanesi Başlık Dosyaları

Dosya adı Açıklama C Standardı
<assert.h> Bir programın hata ayıklama sürümlerinde mantıksal hataların ve diğer hata türlerinin algılanmasına yardımcı olmak için kullanılan assert makrosunu içerir. C89
<complex.h> Karmaşık sayılarla ilgili fonksiyonlar içerir. C99
<ctype.h> Karakterleri türlerine göre sınıflandırmak veya büyük ve küçük harflere çevirmek için kullanılan fonksiyonlar içerir. C89
<errno.h> Kütüphane fonksiyonları tarafından bildirilen hata kodlarını kontrol etmek için kullanılan fonksiyonlar içerir. C89
<fenv.h> Float değerleri kontrol eden fonksiyonlar içerir. C99
<float.h> Float değerlerle ilgili makro sabitleri içerir. C89
<inttypes.h> Tam genişlikte integer değer veri türlerini tanımlar. C99
<iso646.h> Bazı standart token'ları tanımlamak için alternatif yöntem olarak birkaç makro tanımlar. NA1
<limits.h> Integer veri türleri için makro sabitleri tanımlar. C89
<locale.h> Yerelleştirme fonksiyonları içerir. C89
<math.h> Yaygın matematiksel fonksiyonlar içerir. C89
<setjmp.h> Yerel olmayan çıkışlar için kullanılan setjmp ve longjmp makroları içerir. C89
<signal.h> Sinyal işlem fonksiyonları içerir. C89
<stdalign.h> Nesnelerin hizalanmasını sorgulamak ve tanımlamak için. C11
<stdarg.h> Fonksiyonlara aktarılan değişkenlere erişim sağlama için C89
<stdatomic.h> Thread'ler arasında paylaşılan veri üzerinde atomik işlemler için. C11
<stdbool.h> Bool veri türü tanımlar. C99
<stddef.h> Bazı veri türleri ve makrolar tanımlar. C89
<stdint.h> Tam genişlikte integer veri türü tanımlar. C99
<stdio.h> Temel giriş ve çıkış fonksiyonlarını içerir. C89
<stdlib.h> Sayısal dönüşüm, rasgele sayı üretme, bellek ayırma ve proses kontrol fonksiyonları içerir. C89
<stdnoreturn.h> Değer geri döndürmeyen fonksiyonlar içerir. C11
<string.h> Karakter dizisi fonksiyonları içerir. C89
<tgmath.h> Tür tabanlı matematiksel fonksiyonlar içerir. C99
<threads.h> Birden fazla thread, muteks ve koşul değişkenlerini yöneten fonksiyonlar içerir. C11
<time.h> Tarih ve zaman işlemleri için fonksiyonlar içerir. C89