BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > Java Programlama > Değişkenler

Değişkenler

Nesne anlatımında, öncelikle bir nesnenin özelliklerini ve bu özelliklere işlem yapan metodları içeren sınıf adı verilen bir yapı oluşturulduğundan ve bir nesnenin durumunun, yani sahip olduğu özelliklerin oluşturulan bir sınıf içindeki veri alanlarına yerleştirildiğinden bahsetmiştik. Sınıf içindeki veri alanları ifadesi yerine değişken kelimesini de kullanabiliriz.

Sınıf içinde nesne özelliklerini gösteren alanlar veri alanları veya değişken olarak adlandırılabilir.

Java programlama dilinde kullanılan değişken türleri aşağıda gösterilmektedir:

  • Nesne değişkenleri (Instance Variables): Statik olmayan veri alanlarıdır. Bir sınıftan üretilen tüm nensneler için farklı değer içeren veri alanlarıdır. Bu veri alanlarının bildiriminde static anahtar kelimesi kullanılmaz.
  • Sınıf değişkenleri: Statik veri alanlarıdır. static anahtar kelimesi ile bildirimi yapılan sınıf değişkenleri bir sınıftan tanımlanan nesne sayısına bağlı olmaksızın, sadece tek bir değer taşır. Örneğin, bir sınıftan toplam 10 adet nesne ürettiniz. Sınıf içinde static anahatar kelimesi kullanılarak tanımlanmış bir değişkenin değerini herhangi bir nesne içinde değiştirdiğinizde, diğer 9 nesne içinde de aynı değeri otomatik olarak alır.
  • Lokal değişkenler: Lokal değişken bildirimi sınıf içindeki bir veri alanının bildirimine benzer bir şekilde yapılır. Lokal değişkenler metod kodları içinde bildirimi yapıldıklarından bu ismi alırlar ve sadece bildiriminin yapıldığı metod içinde kullanılabilirler.
  • Parametreler: Bir metoda geçirilen değerlerdir. Veri alanı olarak değil sadece değişken olarak değerlendirilirler.

Veri alanı (Field): Bu ifade, sadece sınıf içindeki değişkenleri içerir. Lokal değişkenleri ve parametreleri içermez.

Değişken (Variable): Bu ifade, hem sınıf içindeki değişkenleri hem de lokal değişkenleri ve parametreleri içerir.

Değişken isimlerinde küçük ve büyük harfler farklı değerlendirilir. Bir harf, '$' veya '_' işareti başlayabilen ve istenen sayıda Unicode harf ve rakamlardan oluşabilir. Değişken isimleri genellikle bir harf ile başlar.

Değişken isimleri için anahtar veya ayrılmış kelimeler kullanılmaz.

Değişken Bildirimi

Java programlama dilinde, kullanılmadan önce değişkenlerin bildirimi yapılmalıdır.

Değişken bildirimi işlemi aşağıda gösterildiği şekilde yapılır:

veri_türü değişken_adı; /* İlk değer verilmeden */

veri_türü değişken_adı = ilk_değer; /* İlk değer verilerek */

int id1;

int id2 = 7;

İlk satırda integer veri türünden id1 adlı bir değişken, ikinci satırda ise id2 adlı bir değişken bildirimi yapılır. id2 değişkeninin bildirimi yapılırken 7 değeri atanır.

Bir değişkenin veri türü, o değişkene atanabilecek değerleri belirler. Java'da temel veri türlerini tanımlamak için belirli anhatar kelimeler kullanılır.