BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > Java Programlama > İfade ve işlem satırı

İfade ve işlem satırı

İşlemciler değişken ve sabitlere işlem yaparak ifadelerin bir parçası haline gelir. İfadeler işlem satırlarını bir parçasıdır. İşlem satırları kod bloğu olarak gruplandırılabilir.

İfade

İfade, değişkenler, işlemciler ve metod çağrılarından oluşur ve tek bir değer verir. Aşağıda işlem satırları içinde yer alan ifadeler gösterilmektedir:


int id1 = 21;
idizi[0] = 15;
System.out.println(idizi[0]);
int id2 = 7 + 8;
if (id1 == id2) System.out.println("id1 ve id2 değişkenleri eşittir!");

Bir ifade tarafından döndürülen değer ifade içinde kullanılan değişken ve sabitlerin veri türlerine bağlıdır.

Bir ifade içinde alt ifadeler yer alabilir. Aynı ifade içinde yer alan alt ifadelerde farklı işlemciler kullanıldığında, öncelik sahibi olan işlemler ilk başta yapılır. İşlemci önceliklerini değiştirmek için parentez kullanılır.


int id1=5, id2=7, id3=4, id4;
id4 = id1 + id2 * id3;  /* Sonuç: 33 (id2 ile id3 çarpılır, sonra id1 ile toplanır.) */
id4 = (id1 + id2) * id3; /* Sonuç: 48 (id1 ile id2 toplanır, sonra id3 ile çarpılır.) */

İşlem satırı

Sonu noktalı virgül(;) işareti ile biten ve içinde ifade veya ifadeler yer alan komut satırlarıdır. Değişken bildirimi, değişkenlere değer atama, değişken ve sabitlere işlem yapma, metod çağırma, nesne oluşturma ve döngü işlemleri birer işlem satırıdır.


int id1;
id1=5;
id1++;
System.out.println(id1);
personel objper = new personel();

Kod bloğu

Bir veya daha fazla işlem satırının { } işaretleri arasında yer aldığı bloklarıdır. Aşağıda bordo renkle gösterilen program bölümü bir kod bloğudur.


public class javaprog {
 public static void main(String args[]){
  int id1 = 17, id2 = 28;

  if(id1 < id2) {
    System.out.println("Değişken değerleri birbirinden farklı!");
    System.out.println("id1 değeri id2 değerinden küçük!");
  }
 }
}