BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > Java Programlama > Türkçe karakter

Türkçe karakter

Java prgoramlarını komut satırını kullanarak derlemek istediğinizde, eğer Türkçe karakterler düzgün bir şekilde ekranda gösterilmiyorsa, bu sorunu gidermek için üç farklı yöntem kullanabilirsiniz:

1. System.console() komutu kullanarak (Java 1.6 ve daha yüksek sürümler için)

System.out.println() yerine bu komut kullanılır.


class javaprog {
 public static void main(String[] args){  
  System.console().writer().println("üğişçöıÜĞİŞÇÖI");
 }
}

Komut satırında aşağıdaki satırları yazdığınızda program Türkçe karakterleri System.console().writer().println() komutu ile düzgün bir şekilde gösterecek şekilde derlenir ve çalışır:

C:\>java javaprog
üğişçöıÜĞİŞÇÖI

2. JVM'yi başlatırken dosya kodlamayı tanımlayarak (Java 1.5 ve daha önceki sürümler için)

Bu durumda System.out.println() komutu kullanılabilir.


class javaprog {
 public static void main(String[] args){  
  System.out.println("üğişçöıÜĞİŞÇÖI");
 }
}

Komut satırında aşağıdaki satırları yazdığınızda program Türkçe karakterleri düzgün bir şekilde gösterecek şekilde derlenir ve çalışır:

C:\>java -Dfile.encoding=Cp850 javaprog
üğişçöıÜĞİŞÇÖI

3. Java kodu içinde kodlama yöntemini belirleyerek (Java 1.5 ve daha önceki sürümler için)


import java.io.*;

class javaprog {
  public static void main(String[] args) {
   PrintStream ps = null;

   try {
    ps = new PrintStream(System.out, true, "Cp857");
   }
   catch (UnsupportedEncodingException error) {
    System.err.println(error);
    System.exit(0);
   }
   ps.println("üğişçöıÜĞİŞÇÖI");
  }
}

Komut satırında aşağıdaki satırları yazdığınızda program Türkçe karakterleri düzgün bir şekilde gösterecek şekilde derlenir ve çalışır:

C:\>java javaprog
üğişçöıÜĞİŞÇÖI