BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Veritabanı > SQL Veritabanı > ALTER

ALTER

ALTER TABLE bir tabloya sütun eklemek, mevcut sütunları silmek veya değiştirerek tablonun yapısını değiştirmek için kullanılır.

ALTER TABLE komutunun genel yazım şekli:

1. Bir tabloya sütun eklemek için:

ALTER TABLE tablo_adı ADD sütun_adı veri_türü

2. Bir tablodaki sütunu silmek için:

ALTER TABLE tablo_adı DROP sütun_adı

3. Bir tablodaki sütunun veri türünü değiştirmek için:

ALTER TABLE tablo_adı ALTER COLUMN sütun_adı veri_türü (SQL Server, MS Access)

ALTER TABLE tablo_adı MODIFY COLUMN sütun_adı veri_türü (MySQL, Oracle)

Aşağıdaki personel adlı örnek tablo üzerinde işlemler yapmaya çalışalım:

Adi Soyadi Gorevi Memleketi
Ahmet Kara Öğretmen Sinop
Mehmet Ertürk Öğretmen Manisa
Serdar Şenel Memur Eskişehir
Metin Gökay Memur İzmir
Mehmet Keskin Öğrenci Kars
Seyfi Coşar Öğrenci Kırşehir
Cihan Özkan Öğrenci Sivas

Aşağıdaki komut personel tablosunda DTarihi adlı bir tarih veri sütunu oluşturur:

ALTER TABLE personel ADD DTarihi date

Sonuç

Adi Soyadi Gorevi Memleketi DTarihi
Ahmet Kara Öğretmen Sinop  
Mehmet Ertürk Öğretmen Manisa  
Serdar Şenel Memur Eskişehir  
Metin Gökay Memur İzmir  
Mehmet Keskin Öğrenci Kars  
Seyfi Coşar Öğrenci Kırşehir  
Cihan Özkan Öğrenci Sivas  

Aşağıdaki komut ise personel tablosuna DTarihi adlı veri sütununu siler ve tablo eski haline döner:

ALTER TABLE personel DROP COLUMN DTarihi