BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Veritabanı > SQL Veritabanı > INSERT

INSERT

INSERT INTO komutu bir veritabanında yer alan tablolara yeni kayıt eklemek için kullanılır. Eklenen her bir kayıt tabloya yeni bir satır ekler.

INSERT INTO komutunu hem sütun adı hem de eklenecek verileri içerecek şekilde veya sadece eklenecek değerleri tanımlayarak kullanabilirsiniz:

Sütun adı ve veri tanımlayarak:

INSERT INTO tablo_adı (sütun_adı1, sütun_adı2, ...) VALUES (deger1, deger2, ...)

Sadece veri tanımlayarak:

INSERT INTO tablo_adı VALUES (deger1, deger2, ...)

Aşağıdaki personel adlı örnek tablo üzerinde işlemler yapmaya çalışalım:

Adi Soyadi Gorevi Memleketi DTarihi
Ahmet Kara Öğretmen Sinop 27.06.1980
Mehmet Ertürk Öğretmen Manisa 05.02.1972
Serdar Şenel Memur Eskişehir 25.09.1987
Metin Gökay Memur İzmir 07.04.1989
Mehmet Keskin Öğrenci Kars 28.08.1998
Seyfi Coşar Öğrenci Kırşehir 09.11.1996
Cihan Özkan Öğrenci Sivas 15.03.1997

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; tanımlanan veriler karşılık gelen sütunlara aktarılarak personel tablosunda yeni bir satır yani kayıt oluşturulur:

INSERT INTO personel (Adi, Soyadi, Gorevi, Memleketi, DTarihi) VALUES ('Mustafa', 'Karagöz', 'Öğretmen', 'Kastamonu', '1986-04-11')

Sonuç

Adi Soyadi Gorevi Memleketi DTarihi
Ahmet Kara Öğretmen Sinop 27.06.1980
Mehmet Ertürk Öğretmen Manisa 05.02.1972
Serdar Şenel Memur Eskişehir 25.09.1987
Metin Gökay Memur İzmir 07.04.1989
Mehmet Keskin Öğrenci Kars 28.08.1998
Seyfi Coşar Öğrenci Kırşehir 09.11.1996
Cihan Özkan Öğrenci Sivas 15.03.1997
Mustafa Karagöz Öğretmen Kastamonu 11.04.1986

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; tanımlanan veriler personel tablosunda yeni bir satır yani kayıt oluşturulur:

INSERT INTO personel VALUES ('Kerim', 'Sade', 'Öğrenci', 'Isparta', '1997-07-27')

Sonuç

Adi Soyadi Gorevi Memleketi DTarihi
Ahmet Kara Öğretmen Sinop 27.06.1980
Mehmet Ertürk Öğretmen Manisa 05.02.1972
Serdar Şenel Memur Eskişehir 25.09.1987
Metin Gökay Memur İzmir 07.04.1989
Mehmet Keskin Öğrenci Kars 28.08.1998
Seyfi Coşar Öğrenci Kırşehir 09.11.1996
Cihan Özkan Öğrenci Sivas 15.03.1997
Mustafa Karagöz Öğretmen Kastamonu 11.04.1986
Kerim Sade Öğrenci Isparta 27.07.1997