BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Veritabanı > SQL Veritabanı > DELETE

DELETE

DELETE komutu bir veritabanındaki tablolarda yer alan kayıtları silmek için kullanılır.

DELETE komutunun genel yazım şekli:

DELETE FROM tablo_adı WHERE sütun_adı=deger

WHERE yapısı kullanılmadığında tüm kayıtlar, kullanıldığında ise sadece koşulu karşılayan kayıtlar silinir.

Aşağıdaki personel adlı örnek tablo üzerinde işlemler yapmaya çalışalım:

Adi Soyadi Gorevi Memleketi DTarihi
Ahmet Kara Öğretmen Sinop 27.06.1980
Mehmet Ertürk Öğretmen Manisa 05.02.1972
Serdar Şenel Memur Eskişehir 25.09.1987
Metin Gökay Memur İzmir 07.04.1989
Mehmet Keskin Öğrenci Kars 28.08.1998
Seyfi Coşar Öğrenci Kırşehir 09.11.1996
Cihan Özkan Öğrenci Sivas 15.03.1997

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; "Seyfi Coşar" isimli kayıt silinir:

DELETE FROM personel WHERE Adi='Seyfi' AND Soyadi='Coşar'

Sonuç

Adi Soyadi Gorevi Memleketi DTarihi
Ahmet Kara Öğretmen Sinop 27.06.1980
Mehmet Ertürk Öğretmen Manisa 05.02.1972
Serdar Şenel Memur Eskişehir 25.09.1987
Metin Gökay Memur İzmir 07.04.1989
Mehmet Keskin Öğrenci Kars 28.08.1998
Cihan Özkan Öğrenci Sivas 15.03.1997