BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Veritabanı > SQL Veritabanı > UPDATE

UPDATE

UPDATE komutu bir veritabanındaki tablolarda yer alan kayıtlarda değişiklik yapmak ve güncellemek için kullanılır.

UPDATE komutunun genel yazım şekli:

UPDATE tablo_adı SET sütun_adı1=deger1, sütun_adı2=deger2, ... WHERE sütun_adı=deger

WHERE yapısı kullanılmadığında tüm kayıtlar, kullanıldığında ise sadece koşulu karşılayan kayıtlar güncellenir.

Aşağıdaki personel adlı örnek tablo üzerinde işlemler yapmaya çalışalım:

Adi Soyadi Gorevi Memleketi DTarihi
Ahmet Kara Öğretmen Sinop 27.06.1980
Mehmet Ertürk Öğretmen Manisa 05.02.1972
Serdar Şenel Memur Eskişehir 25.09.1987
Metin Gökay Memur İzmir 07.04.1989
Mehmet Keskin Öğrenci Kars 28.08.1998
Seyfi Coşar Öğrenci Kırşehir 09.11.1996
Cihan Özkan Öğrenci Sivas 15.03.1997

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; "Seyfi Coşar" isimli kaydın ismi "Nedim Özdemir" olarak değiştirilir:

UPDATE personel SET Adi='Nedim', Soyadi='Özdemir' WHERE Adi='Seyfi' AND Soyadi='Coşar'

Sonuç

Adi Soyadi Gorevi Memleketi DTarihi
Ahmet Kara Öğretmen Sinop 27.06.1980
Mehmet Ertürk Öğretmen Manisa 05.02.1972
Serdar Şenel Memur Eskişehir 25.09.1987
Metin Gökay Memur İzmir 07.04.1989
Mehmet Keskin Öğrenci Kars 28.08.1998
Nedim Özdemir Öğrenci Kırşehir 09.11.1996
Cihan Özkan Öğrenci Sivas 15.03.1997