BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > Python Programlama > Paket kurulumları

Paket kurulumları

Paket programları yükleme

Bir sanal ortamı oluşturup aktif hale getirdikten sonra, Python ortamında çalışan paket programları yükleyebiliriz. Python ortamında yüklenebilecek paket programların listesi https://pypi.org/ (Python Package Index) adresinde yer almaktadır.

Python kurulumunu yaptığımızda bazı paket programlar otomatik olarak yüklenir. Bunlardan birisi de paket program yüklememizi sağlayan pip kütüphanesidir. Aşağıdaki komutları sırasıyla çalıştırdığımızda, env01 sanal ortamındaki bin dizinine geçip, sanal ortamı aktif hale getirebilir ve pip paketinin sürümünü görebiliriz:

$ cd envs/env01/bin
$ . activate
$ pip3.9 -V

Uygulama penceresi aşağıdakine benzer bir görüntü verecektir:

Sanal ortam içinde requests adlı paketi kurmak için aşağıda gösterilen komutu kullanabiliriz:

$ pip3.9 install requests

Bu komutu kullandığımızda, requests program paketi ile birlikte bu paketin kullanılması için gerekli olan idna, charset-normalizer, certifi ve urllib3 paketleri de birlikte kurulur.

Kurulum tamamlandığında, env01 sanal kütühanesi içinde kurulu paketlerin içinde bulunduğu dizin yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Dizin yapısında görüldüğü gibi, yapılan kurulum işlemi sadece env01 sanal ortamı içindeki paketleri etkilemiştir. Mavi renkl, çerçeve ile gösterilen paket esas kurulum paketi olan request paketini ve mavi renkli çerçeve ile gösterilen paketler request paketinin çalışması için gerekli olduğundan kurulumu yapılan paketleri göstermektedir:

Paket programların sürümünü yükseltme

Sanal ortam içinde kurulu olan herhangi bir paketin sürümünü yükseltmek için, aşağıda gösterilen komutu yapısını kullanabiliriz:

$ pip3.9 install --upgrade requests

Bu komutla requests paketinin en güncel sürümü yüklenecektir.

Paket programların belirli bir sürümünü kurma

Sanal ortam içinde herhangi bir paketin belirli bir sürümünü kurmak için, aşağıda gösterilen komutu yapısını kullanabiliriz:

$ pip3.9 install requests==2.18.4

Bu komutla requests paketinin 2.18.4 sürümü yüklenecektir.

Kurulu olan paket programları listeleme

Sanal ortam içinde kurulu paket programları listelemek için, aşağıda gösterilen komutu yapısını kullanabiliriz:

$ pip3.9 list

Kurulu olan bir paket program hakkında bilgi alma

Sanal ortam içinde kurulu herhangi bir paket hakkında bilgi almak için, aşağıda gösterilen komutu yapısını kullanabiliriz:

$ pip3.9 show requests

Bu komutla requests paketi hakkındaki bilgiler ekranda gösterilecektir.

Yukarıdaki komut requests program paketi hakkında bilgi almamızı, paketin çalışması için hangi paketlere ihtiyaç duyulduğunu ve paketin hangi paketlerin çalışması için gerekli olduğunu gösterir.

Paket programları kaldırma

Sanal ortam içinde herhangi bir paketi kaldırmak için, aşağıda gösterilen komutu yapısını kullanabiliriz:

$ pip3.9 uninstall requests

Bu komutla requests paketi sanal ortamdan kaldırılacaktır.

PIP paket kurulum kütüphanesinin kendisini güncelleme

Sanal ortam içinde PIP paket kurulum kütüphanesinin kendisini güncellemek için, aşağıda gösterilen komutu yapısını kullanabiliriz:

$ pip3.9 -m pip install --upgrade pip