BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > Python Programlama > Sanal ortam işlemleri

Sanal ortam işlemleri

Sanal ortam (Virtual environment) hakkında

Python 3 ile kullandığımız yerleşik venv komutu ile oluşturduğumuz sanal ortamlar yoluyla, farklı projeler için ayrı ayrı yapılan paket kurulumlarını yönetebiliriz. Bu yöntemle, sadece oluşturduğumuz sanal ortama ait bir Python ve paket program kurulumları yapabiliriz.

Belirli bir sanal ortam içinde bir proje oluşturduğumuzda, projemiz o sanal ortam içinde yer alan paketleri kullanacak, diğer sanal ortamlarda yüklü paketlerle herhangi bir bağlantısı olmayacaktır. Python uygulamaları geliştirirken her zaman sanal bir ortam kullanılması önerilir.

Sanal ortam oluşturma

Sanal bir ortam oluşturmak için:

1. MX Linux dosya yöneticisi ile, home\kullanıcı-adı dizini altında, tüm sanal ortamların yer alacağı envs adlı bir dizin oluşturalım:

Oluşturacağımız tüm sanal ortamlar envs dizini içinde yer alacaktır.

2. Ctrl + Alt + T tuş bileşeni ile bir terminal penceresi açalım ve aşağıda gösterilen komutu kullanarak, envs dizini altında env01 adlı bir sanal ortam ve bu sanal ortama ait dizin ve dosyaları içeren aynı ada sahip bir dizin oluşturalım. Bu dizin altına Python sistem dosyaları ve kurulu paket dosyaları kopyalanır:

$ python3.9 -m venv env01

Oluşturduğumuz env01 sanal ortamı içinde oluşturacağımız tüm projeler, bu sanal ortamın Python dosyalarını ve kurulu paketlerini kullanacaklardır.

3. Böylece, venv komutu ile envs dizini içinde aşağıda dizin yapısı gösterilen env01 adlı bir sanal ortam ve bu sanal ortam içinde bir Python kurulumu oluşturulur. MX Linux dosya yöneticisi ile yeni oluşturulan env01 sanal ortam dizinine geçtiğimizde, aşağıda gösterilen dizin ve dosya yapısı görülecektir:

4. Oluşturulan env01 sanal ortamının alt dizin içerikleri ise aşağıda gösterilmektedir:

Burada, bin dizini içindeki dosyalar env01 sanal ortamında yer alan Python sistem dosyalarını ve site-packages dizini içinde yer alan dizinler env01 sanal ortamında kurulu paketleri göstermektedir. MX Linux içinde env01 sanal ortamını aktif hale getirdiğimizde, burada gösterilen Python sistem dosyalarını ve bu sanal ortam içinde oluşturduğumuz projeler için yine burada gösterilen kütüphaneleri kullanabiliriz.

Sanal ortamı aktif hale getirme

Oluşturduğumuz sanal ortamda, paketleri kurmaya veya kullanmaya başlamadan önce, sanal ortamı aktif hale getirmemiz gerekir. Bir sanal ortamı etkinleştirdiğimizde, sanal ortama özgü python ve pip exe dosyaları sistemin PATH değişkenine eklenir.

Sanal ortamı aktif hale getirmek için:

1. Önce, envs dizinine geçiş yapmak için aşağıdaki komutu kullanalım:

$ cd envs

2. env01 sanal ortamını aktif hale getirmek için aşağıdaki komutu kullanalım:

$ . env01/bin/activate

Aynı işlemi gerçekleştirmek için, source env01/bin/activate komutunu da kullanabiliriz.

3. Sanal ortamda kullanacağımız Python dosyasının bulunduğu dizini görüntülemek için aşağıdaki komutu kullanalım:

$ which python3.9

Sanal ortam aktif hale getirildiğinde, env01 ifadesi komut satırındaki yol tanımlamasının solunda gözükür.

Sanal ortamı devre dışı bırakma

Aktif hale getirdiğimiz sanal ortamı devre dışı bırakmak için, deactivate komutunu kullanabiliriz. Aynı sanal ortamı tekrar aktif hale getirmek için ise activate komutunu tekrar kullanmak yeterlidir.

$ deactivate