BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > Python Programlama > Proje oluşturma

Proje oluşturma

Bir sanal ortam oluşturduktan sonra, bu sanal ortam içinde projeler oluşturabiliriz. Oluşturacağımız projelerin tamamı içinde bulundukları sanal ortamda yüklü Python kurulumunu ve diğer paket programları kullanacaklardır.

Bir proje oluşturmak için:

1. Önce env01 sanal ortamı içinde, mkdir komutu ile projects adlı bir dizin oluşturalım (Bu işlemi dosya yöneticisi ile de yapabiliriz).

$ cd envs/env01
$ mkdir projects

2. Aşağıdaki komutu kullanarak envs/env01/bin dizinine geçiş yapalım:

$ cd ~/envs/env01/bin

3. Aşağıdaki komutu kullanarak sanal ortamı aktif hale getirelim:

$ . activate

Yukarıdaki komutları MX Linux içinde sırasıyla çalıştıralım:

3. projects dizini altında herhangi bir metin editörü ile project01.py adlı bir metin dosyası oluşturup içeriğine aşağıdaki satırları ekleyelim:


deg = 21

print(21)

Bilgisayarımızda aşağıdakine benzer bir dizin yapısı oluşacaktır:

4. Proje dosyamızı oluşturduktan sonra, scripts dizininden önce env01 dizinine oradan da projects dizinine geçiş yapalım. Sonra, python3.9 komutunu kullanarak, dizin içindeki project01.py dosyasını çalıştıralım:

$ cd ~/envs/env01/projects
$ python3.9 project01.py

Program çalıştığında değişken değeri olan 21'i ekrana yazar.