BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > Python Programlama > Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler

Python dilinde özel amaçlarla kullanılmak üzere tahsis edilmiş olan kelimelere anahtar kelimeler denir. Bu kelimeleri değişken, fonksiyon ve tanımlayıcı adı olarak kullanamayız. Anahtar kelimeler, döngüler ve koşul tanımları benzeri yapılar içinde kullanılabilir.

Python'da kullanılan anahtar kelimeler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Python anahtar kelimeleri
and Mantıksal işlemci
as Bağlantı oluşturmak iiçn kullanılır.
assert Hata ayıklama amacıyka kullanılır.
class Sınıf bildirimi yapmak için kullanılır.
continue Bir döngüde bir sonraki tekrara doğrudan geiş için kullanılır.
def Bir fonksiyon tanımlamak için kullanılır.
del Bir nesneyi silmek için kullanılır.
elif Koşula bağlı yapılarda kullanılır.
else Koşula bağlı yapılarda kullanılır.
except Bir istisna meydana geldiğinde, yapılacak işlemi tanımlamak için kullanılır.
False Karşılaştırma işlemlerinde yanlış değeri gösterir.
finally İstisnalar ile birlikte kullanılır ve bir istisna meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın çalışan kodları gösterir
for Bir for döngüsü oluşturmak için kullanılır.
from Bir modülün belirli parçalarını almak için kullanılır.
global Global bir değişken tanımlamak için kullanılır.
if Koşula bağlı bir yapı tanımlamak için kullanılır.
import Bir modül almak için kullanılır.
in Bir değişkenin bir listede yer alıp almadığını kontrol etmek için kullanılır.
is İki değişkenin eşit olup omadığını belirlemek için kullanılır.
lambda Anonim bir fonksiyon oluşturmak için kullanılır.
None Null bir değeri temsil eder.
nonlocal Lokal olmayan bir değişken tanımlar.
not Mantıksal bir işlemcidir.
or Mantıksal bir işlemcidir.
pass Null bir ifadedir. Hiç bir işlem yapmaz.
raise Bir istisna tanımlar.
return Bir fonksiyondan çıkış yapar ve bir değer geri döndürür.
True Karşılaştırma işlemlerinde doğru değeri gösterir.
try Bir try...except yapısı tanımlar.
while Bir while döngüsü oluşturmak için kullanılır.
with İstisna işlemini kolaylaştırmak için kullanılır.
yield Bir fonksiyonu sona erdirir ve bir generator geri döndürür.