BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > Python Programlama > Proje oluşturma

Proje oluşturma

Bir sanal ortam oluşturduktan sonra, bu sanal ortam içinde projeler oluşturabiliriz. Oluşturacağımız projelerin tamamı içinde bulundukları sanal ortamda yüklü Python kurulumunu ve diğer paket programları kullanacaklardır. Bir proje oluşturmak için, önce env01 sanal ortamı içinde projects adlı bir dizin oluşturalım. Daha sonra, activate komutu ile sanal ortamı aktif hale getirelim:


cd C:\Users\Mehmet\AppData\Local\Programs\Python\Python39\envs\env01 # Sanal ortam dizinine geçiş
md projects # Proje dizini oluşturma
cd Scripts

activate # Sanal ortamı aktif hale getirme

Windows işletim sisteminde komut istemini (cmd) açarak aşağıdaki komutları sırasıyla çalıştıralım:

projects dizini altında herhangi bir metin editörü ile project01.py adlı bir metin dosyası oluşturup içeriğine aşağıdaki satırları ekleyelim:


deg = 21

print(21)

Bilgisayarımızda aşağıdakine benzer bir dizin yapısı oluşacaktır:

Proje dosyamızı oluşturduktan sonra, scripts dizininden önce env01 dizinine oradan da projects dizinine geçiş yapalım. Sonra, python veya py komutunu kullanarak, dizin içindeki project01.py dosyasını çalıştıralım:


cd.. # Bir üst dizine geçiş (env01)
cd projects # Proje dizinine geçiş

py project01.py # Proje dosyasını çalıştırma

Program çalıştığında değişken değeri olan 21'i ekrana yazar.

Pyton ortamına hızlı geçiş yapmak için .bat uzantılı dosya kullanma yöntemini buradan inceleyebilirsiniz.