BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > Python Programlama > Tanımlayıcılar

Tanımlayıcılar

Tanımlayıcılar, değişken, fonksiyon, sınıf veya nesne tanımlamak için kullanılır.

Tanımlayıcılar içini aşağıdaki kurallar geçerlidir:

  • Tanımlayıcılarda sadece harf, rakam ve alt çizgi karakteri (_) kullanılabilir.
  • Python'da kullanılan ifadeler harf duyarlı olduğundan, tanımlayıcılarda büyük ve küçük harfler farklı kabul edilir (Deg ve deg ifadeleri farklıdır).
  • Anahtar kelimeler tanımlayıcılarda kullanılmaz.
  • Tanımlayıcıların ilk karakteri rakam olamaz.

Şimdi, bu özellikleri bir örnek üzerinde incelemeye çalışalım:


deg1 = 21  # deg1 veri türü int olur. 
deg_2 = 36 # _ karakteri kullanımı
deg3 = 17  # Alttaki değişken ile tamamen farklıdır.
Deg3 = 25  # Yukarıdaki değişken ile tamamen farklıdır.

# for = 42 anahtar kelime olduğundan hata verir.
# 1deg = 75 Rakam ile başladığından hata verir.

print(deg1)
print(deg_2)
print(deg3)
print(Deg3)

Yukarıdaki programı derleyip çalıştırdığımızda, aşağıdaki ifadeleri ekrana yazar:

21
36
17
25